PREZYDIUM RADY

  Jan Łoziński        –  Dziekan
  Jan Bieć              –  Wicedziekan, 
  Barbara Kras      –  Wicedziekan
  Jolanta Majewicz –  Sekretarz
  Danuta Bober      –  Skarbnik

CZŁONKOWIE RADY 

  Marek Brachmański
  Antoni Ciszewski
  Beata Gilarska
  Jolanta Korzycka
  Krzysztof Legięć
  Romualda Liberska
  Maciej Marszał
  Artur Medyński
  Maciej Morawski
  Krystian Paździor
  Zbigniew Rak
  Barbara Sienkiewicz
  Jacek Smolis
  Andrzej Stachowiak
  Krystyna Stoga 

KOMISJA REWIZYJNA 

  Katarzyna Mielnicka
  Ewa Sienkiewicz
  Sławomir Szokarski

KOMISJA FINANSOWA 

  Danuta Bober
  Jolanta Korzycka
  Maciej Morawski
  Barbara Sienkiewicz 

KOMISJA SOCJALNA I ODZNACZEŃ

  Danuta Bober
  Beata Gilarska
  Romualda Liberska
  Zbigniew Rak 

KOMISJA WYKONYWANIA ZAWODU I WPISÓW 

  Jan Łoziński – Przewodniczący
  Jolanta Korzycka
  Krzysztof Legięć
  Romualda Liberska
  Maciej Morawski
  Zbigniew Rak 

KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
I APLIKACJI 

  Jan Bieć
  Maciej Marszał
  Artur Medyński
  Krystian Paździor
  Barbara Sienkiewicz  

KOMISJA DS. SZKOLEŃ I WSPÓŁPRACY

  Beata Gilarska
  Barbara Kras
  Krzysztof Legięć
  Andrzej Stachowiak
  Krystyna Stoga 

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

  Stefan Naumowiec – Przewodniczący
  Zbigniew Birkowski
  Iwona Drohomirecka-Kowalczyk
  Piotr Dubowski
  Anna Michnicka-Dziewurska
  Urszula Peć-Kosowska
  Maria Strońska 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

  Zofia Gębala
  Stefan Mitoński
  Mirosław Żaczek