Strona główna O Firmie

Kontakt z naszą Firmą

Nasi Klienci

Nasza Oferta

 
Oferta-Serwis 
- serwis KOMPUTEROWY

 -
SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW

 -
INSTALACJA

 -
STRONY WWW

 -
KONTA WWW, E-MAIL

 -
OPROGRAMOWANIE DLA 
  
GABINETÓW-PRZYCHODNI
 

SERWIS

     

 


Oferta serwisu obejmuje naprawę, diagnostykę, wymianę uszkodzonych akcesoriów i modernizację jednostek komputerowych.

W mojej ofercie istnieją dwa warianty serwisu:

1. Serwis doraźny - obejmujący wyżej wymienione usługi w trybie nagłej potrzeby ( pogotowie komputerowe). Serwis taki jest jednorazowy i płatność ustalona jest za jednostki godzinowe, lub też za rodzaj wykonanej pracy.

2. Stała opieka - obejmująca również wyżej wymienione usługi w trybie regularnego kontrolowania pracy poszczególnych jednostek jak i wizyt w nagłych wypadkach. Płatność za ten rodzaj usługi jest negocjowana indywidualnie i uiszczana w formie miesięcznej opłaty ryczałtowej.  
    
-----WZÓR UMOWY SERWISOWEJ DO POBRANIA-----

(c) JotBe-Komputer Serwis 2000