FUCHS SYSTEMY KOMPUTEROWE s.c.
ul. Podwale 7  50-043 Wrocław                
NIP 897-10-06-937, REGON 930454913    

 

Strona Główna

O Firmie

Oferta

Cennik

Serwis

Klienci

Kontakt

                DANE O FIRMIE

Nazwa: FUCHS Systemy Komputerowe
Forma prawna: spółka cywilna
NIP: 897-10-06-937
Regon: 930454913
Siedziba: ul. Podwale 7
50-043 Wrocław
Telefon/Fax (071)      373 51 44 
(071)      355 79 37
(071)      355 94 52 
Rok założenia: 1995
Pracownicy: 18 osób pracujących w działach:
handlowym,   wdrożeń,
produkcji komputerów
serwisie (software | hardware)
Bank: Kredyt Bank PBI S.A. I O/Wrocław 
nr rachunku: 
15001155-63614-121150005900

DANE   

HISTORIA PRACOWNICY DZIAŁY

UMOWY

STRUKTURA