YAK Sp. z o.o.
ul.Przyjaźni 111, 53-030 Wrocław tel. (071) 339-88-11, fax.(071) 339-88-12